Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne

 NEWS

Pożar budynku mieszkalnego w Kozach
W dniu  20.03.2015r nasza jednostka została zadysponowana do pożaru poddasza budynku mieszkalnego w miejscowości Kozy. Po przybyciu na miejsce okazało się, że pożarem objęta jest cześć poddasza budynku jednorodzinnego.
WIĘCEJ NEWS
Godziny Otwarcia

Urząd Gminy
poniedziałek 8.00- 16.00
wtorek - piątek 7.00-15.00


Ośrodek Zdrowia
poniedziałek-piątek 7.30-18.00

GOK
poniedziałek 9.00-15.00
wtorek-czwartek 9.00-18.00
piątek 9.00-19.00
sobota 10.00-15.00


Biblioteka Publiczna
poniedziałek 09.00 - 15.00
wtorek 11.00 - 18.00
środa 09.00 - 15.00
czwartek- piątek 11.00 - 18.00


GOPS
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek - piątek 7.00-15.00


ZGK
poniedziałek-piątek 7.00-15.00

ZEA
poniedziałek-piątek 7.00-15.00

 

Projekty Unijne Gminy Czarna Dąbrówka lata 2011 – 2014
W związku z kończącym się rokiem i kończącym się okresem programowania 2007 -2014 przedstawiamy państwu dokonania Gminy Czarna Dąbrówka w zdobywaniu środków unijnych w latach 2011-2014. Nadmieniamy że  nasza gmina
od 2011 roku jest liderem wśród gmin Powiatu Bytowskiego w zdobywaniu funduszy unijnych.


__________________________________________________________________________________________________

Plan zagospodarowania przestrzennego dla Czarnej Dąbrówki
W dniu 20.03.2015 r. podpisana została umowa z firmą SOFT GIS sc z Wrocławia na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Czarna Dąbrówka. Koszt prac został wyceniony na kwotę 40.000,- zł. a jego zakończenie przewidziano za 12 mcy. Obecnie obowiązujący plan został  sporządzony w 2006 roku a zawarte w nim opracowania w ogromnej mierze stały się przeszkodą w wielu przedsięwzięciach inwestycyjnych.


__________________________________________________________________________________________________

Projekty zrealizowane ze wsparciem Fundacji PDS w latach 2011-2014
Przedstawiamy państwu prezentacje filmową która w skrócie
prezentuje zarys projektów zrealizowanych ze wsparciem Fundacji PDS. W latach 2011 -2014 na terenie gminy Czarna Dąbrówka ze wsparciem PDS zrealizowano 26 projektów w 15 miejscowościach na łączną kwotę 1 933 760,31 zł,  w tym dofinansowanie 1 208 490,69 zł.


__________________________________________________________________________________________________

Towarzyskie Zawody w Skokach
Gospodarstwo Agroturystyczne Stajnia Grażyny zapraszamy wszystkich na Towarzyskie Zawody w Skokach, które odbędą się 26 kwietnia 2015 roku od godz. 10.00 na placu przy stadninie koni w Mikorowie. Zawody będą organizowane w czterech konkursach jeździeckich  mini LL, LL, L oraz L1. Serdecznie zapraszamy.


__________________________________________________________________________________________________

XI Powiatowe Grand Prix SP nr 5 w Bytowie w skoku wzwyż
14 kwietnia na sali gimnastycznej SP5 w Bytowie odbył się finałowy konkurs skoku wzwyż. Po raz pierwszy wystartowali w nim uczniowie ZS w Rokitach, Dominika i Mikołaj Szczerba. Ich start okazał się dużym sukcesem. Mikołaj Szczerba wyrównując rekord życiowy (130cm) uplasował się na czwartej pozycji
.


__________________________________________________________________________________________________

Informacja o wynikach otwartego konkursu
Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 1
4 kwietnia 2015 r. otwartego konkursu – podczas którego komisja konkursowa dokonała oceny złożonych ofert – dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotację na realizację zadań publicznych w roku 2015 w zakresie „Wsparcie organizacji pozarządowych


__________________________________________________________________________________________________

Remont i doposażenie pomieszczeń GCKiB
Zakończyła się realizacja zadania pod nazwą „Stworzenie świetlicy tematycznej: teatralno-kuglarskiej w Czarnej Dąbrówce poprzez remont i doposażenie pomieszczeń”, objętego umową o przyznanie pomocy nr 00422-6930-UM1130574/14 z dnia 30.12.2014 r. w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.


__________________________________________________________________________________________________

VII Bieg Piaśnicki  
W sobotę 11 kwietnia w ramach cyklu Kaszuby Biegają odbył się VII Bieg Piaśnicki i miał na celu m.in. upamiętnienie kilkunastu tysięcy osób zamordowanych przez Niemców w latach 1939-1940 w Lesie Piaśnickim. Uczestnicy biegu mieli do pokonania dystans 10 km. Ponad 500 biegaczy wystartowało spod Bramy Piaśnikiej w Wejherowie, a meta zlokalizowana była w okolicy Sanktuarium w Lesie Piaśnickim.


__________________________________________________________________________________________________

Test Coopera w ramach cyklu biegów przełajowych "Cross Festival" - Borzytuchom 2015
11 kwietnia w słoneczną i upalną sobotę w Borzytuchomiu odbyły się kolejne biegi z cyklu "Cross Festival". Tym razem zawodnicy rywalizowali w biegu 12-minutowym zwanym Testem Coopera, w którym zawodnikom zalicza się pokonany dystans. Naszą gminę reprezentowało 26 zawodników z Zespołu Szkół w Rokitach.


__________________________________________________________________________________________________

Informacja o wynikach otwartego konkursu
Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 10 kwietnia 2015 r. otwartego konkursu – podczas którego komisja konkursowa dokonała oceny złożonych ofert – dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotację na realizację zadań publicznych w roku 2015 w zakresie „Kultura fizyczna i sport”


__________________________________________________________________________________________________

Komunikat BGŻ dla rolników
Uprzejmie informujemy, że Bank BGŻ w konkursie przeprowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaoferował najlepszą na rynku ofertę kredytów preferencyjnych dla rolników i rozpoczął proces przyjmowania wniosków.


__________________________________________________________________________________________________

Plan zagospodarowania przestrzennego i odnawialne źródła energii dla Rokit
Wójt Gminy Czarna Dąbrówka informuje że w środę 15.04.2015 roku o godzinie 18.00 w świetlicy wiejskiej w Rokitach odbędzie się ostatnie wyłożenie i ewentualne konsultacje projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Rokity. W tym samym czasie odbędzie się również spotkanie informacyjne dotyczące odnawialnych źródeł energii. Serdecznie  zapraszamy
__________________________________________________________________________________________________

IV Biegi Przełajowe
Gminne Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na IV Biegi Przełajowe XVIII Edycji Grand Prix Czarnej Dąbrówki które odbędą się 17 kwietnia 2015 roku (piątek) o godzinie 15.00 na terenach leśnych przy SP Jasień. Serdecznie Zapraszamy.
__________________________________________________________________________________________________

III Biegi Przełajowe
W środę 8 kwietnia 2015 roku na terenach leśnych przy kompleksie sportowym w Nożynie rozegrane zostały III biegi przełajowe XVIII Edycji Grand Prix Czarnej Dąbrówki. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem zawodników którzy rywalizowali w 23 biegach na dystansach od 100 m do 6000 m. Zwycięzcą biegu głównego został Grzegorz Ebel z Nożynka tuż za nim przybiegł Jerzy Kozłowski z Czarnej Dąbrówki.


__________________________________________________________________________________________________

 
Sieci szerokopasmowe - zgłoś swój akces
Jeżeli jesteś mieszkańcem miejscowości Jasień, Kozy, Mikorowo lub Rokity i jesteś zainteresowany usługami szerokopasmowymi, wyślij maila na adres: szerokopasmowe.pomorskie@orange.comW treści maila podaj swoje imię, nazwisko, adres oraz nazwę powiatu, gminy i miejscowości, w której mieszkasz. Wszystkie zgłoszenia są zbierane i przekazywane regionalnym jednos¬tkom odpowiedzialnym za budowę sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu.


_________________________________________________________________________________________________

Usuwanie azbestu – nowy konkurs – edycja 2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił kolejną edycję konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”. Powiat Bytowski zamierza przystąpić do konkursu, dlatego zainteresowanych Mieszkańców powiatu zapraszamy do składania wniosków o zakwalifikowanie nieruchomości do Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu bytowskiego.


__________________________________________________________________________________________________

Strategia Rozwoju Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2015-2022
Stosownie do uchwały nr W49/2015 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2015-2022 uprzejmie informuję, że przystępujemy do prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2015-2022. Strategia jest dokumentem określającym generalny kierunek, aspiracje i priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego jednostki.


__________________________________________________________________________________________________

VII Targi Ogrodnicze w Lubaniu
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku zaprasza na VII Targi Ogrodnicze, które odbędą się 18-19 kwietnia 2015 r. w godzinach 10.00-17.00 w Lubaniu koło Kościerzyny. W programie między innymi – kiermasz ogrodniczy, sprzęt do pielęgnacji ogrodów, sprzęt rekreacyjny i turystyczny oraz doradztwo rolnicze, ponadto wesołe miasteczko i mała gastronomia. Serdecznie Zapraszamy.
__________________________________________________________________________________________________


Projekt Profilaktyczny
Kilka dni temu zakończył się projekt dofinansowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Czarnej Dąbrówki, który był realizowany w Bochowie i Bochówku. Projekt  miał na celu pokazać mieszkańcom, głównie dzieciom i młodzieży, że używki oraz gry i Internet  nie są najważniejsze.  


__________________________________________________________________________________________________

Remonty dróg gminnych
Zakład Gospodarki Komunalnej w miesiącu marcu dokonywał systematycznie remontu  naszych dróg gminnych. Prace polegały na  uzupełnianiach nawierzchni drogi kruszywem łamanym a wykonane zostały w sołectwach: Kłosy 4.553,- zł,  Kleszczyniec 9.983,- zł. Mydlita 10.020,-zł. Rokity 6.211,-zł. Bochowo  4.104,-zł. Karwno 7.871,-zł. Czarna Dąbrówka 1.470,-zł. Mikorowo 2.332,-zł. Rokiciny 5.773,-zł. Łącznie  wykonano prace za kwotę 26.453,- zł.
__________________________________________________________________________________________________

Sprawozdanie z Programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z Organizacjami Pozarządowymi
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 Ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" za rok 2014


__________________________________________________________________________________________________

Informacja z wyników wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich
W dniach od 2 marca do 27 marca 2015 r. na terenie gminy odbywały się wybory sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2015 – 2019. W 4 na 22 sołectw gminy Czarna Dąbrówka, mieszkańcy zdecydowali o wyborze nowych gospodarzy.


__________________________________________________________________________________________________

Rozstrzygnięcie konkursu „Wielkanocny zając”
W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi, Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce zorganizowało konkurs pn. „Wielkanocny zając”. Werdykt był trudny, prace przepiękne, starannie wykonane, pomysłowe. Dnia 26 marca odbyło się oficjalne wręczenie nagród w świetlicy wiejskiej w Jerzkowicach.  


__________________________________________________________________________________________________

Wóz strażacki i łódź ratunkowa dla OSP Czarna Dąbrówka
W środę 25 marca 2015 r. przy remizie OSP Czarna Dąbrówka, odbyła się uroczystość przekazania samochodu terenowego Nissan Pikap oraz nowoczesnej łodzi ratunkowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Dąbrówce.


__________________________________________________________________________________________________

Wielkanocne Warsztaty Kulinarne
We wtorek 24 marca o godz. 17 00 w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w  Czarnej Dąbrówce odbyły się wielkanocne warsztaty kulinarne, które poprowadził kucharz Andrzej Mański. W spotkaniu udział wzięło 21 osób z całej gminy. Uczestnicy z ogromną pasją przyglądali się i  przygotowywali smaczne, świąteczne potrawy według nowatorskich metod.


__________________________________________________________________________________________________

Zmiana terminów Biegów Przełajowych
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce informuje o zmianie terminów Biegów Przełajowych XVIII edycji Grand Prix Czarnej Dąbrówki.


__________________________________________________________________________________________________

Mistrzostwa Gminy w piłce Siatkowej Seniorów
W niedzielę 22.03.2015 r. W sali sportowej Zespołu Szkół w Czarnej Dąbrówce rozegrane zostały mistrzostwa gminy w siatkówce. Do udziału w turnieju zgłosiło się 7 drużyn. Zespoły w wyniku losowania zostały podzielone na dwie grupy.


__________________________________________________________________________________________________

Grzegorz Ebel tuż za podium!!!
21 marca grupa podopiecznych Tadeusza Zblewskiego wystartowała w Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Biegach Przełajowych w Iławie. Najlepiej spisał się Grzegorz Ebel, który w biegu juniorów na dystansie 6 km linię mety minął na 4 miejscu. Grzegorz bardzo mądrze rozegrał bieg, początkowo trzymając się w środku stawki i w miarę upływu dystansu przesuwając się do przodu.


__________________________________________________________________________________________________

XVIII Spotkania Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej
Na zaproszenie Burmistrza Gminy Radków Jana Bednarczyka w spotkaniu wzięła udział grupa z Czarnej Dąbrówki. Tradycyjnie impreza trwała dwa dni, pierwszy  na szczeblu powiatowym w Szczytnej, drugi  gminnym w Ścinawce Średniej.  Organizacja tej imprezy sprzyja promocji kultury ludowej i zachowania tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.


__________________________________________________________________________________________________

Ankieta zainteresowania, czas wolny młodzieży
Kochani! bardzo prosimy o wypełnienie ankietki kierowanej do młodzieży. pozwoli nam to w niedalekiej przyszłości stworzyć projekty specjalnie dla Was . Sprawa dość pilna, musimy się uwinąć z wynikami do czwartku. przesyłajcie ankietę znajomym aby miała szerszy zasięg.
Dziękujemy


__________________________________________________________________________________________________

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”
Dnia 20. 03. 2015r. w Szkole Podstawowej w Jasieniu odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Uczestnikami turnieju byli uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów.


__________________________________________________________________________________________________

Tablice promocyjne  
Z inicjatywy Sołtysa Otnogi P. Czesława Szczypiora wykonane zostały tablice promocyjne  sołectwa. To znakomity pomysł  promocyjno - informujący bo tablice zawierają szczegółową, mapę  granic sołectwa oraz całkowitą nowość tj.  znak - logo sołectwa. Zachęcamy pozostałych Sołtysów do wykonania podobnego przedsięwzięcia. Ze strony Urzędu Gminy zapewniamy pomoc w sfinansowaniu tablicy.


__________________________________________________________________________________________________

Akcja „Pojemniki dla pierwszoklasistów”
Wspólnie z redakcją "Nowe Pomorze” z Kościerzyny i Gminy Czarna Dąbrówka przeprowadzono we wszystkich naszych szkołach akcję pn. „Pojemniki dla pierwszoklasistów”. Każdy uczeń klasy pierwszej szkoły podstawowej otrzymał jeden pojemnik na śmieci o pojemności 25 l., który zgodnie z zaleceniem zabrał do domu.


__________________________________________________________________________________________________

29 Międzynarodowy Bieg Zaślubin
Blisko 1200 biegaczy wzięło udział w 29 Międzynarodowym Biegu Zaślubin, który odbył się w niedzielę na ulicach Kołobrzegu. Do biegu wystartowali zawodnicy z Polski, Ukrainy, Niemiec, Kenii, Węgier, i Bułgarii. Pogoda dopisała wielu zawodników pobiło rekordy życiowe. Na trasie dopingowała liczna grupa kuracjuszy i gości.


__________________________________________________________________________________________________

V sesja Rady Gminy
Przedstawiamy państwu proponowany porządek obrad V sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka która odbędzie się w dniu
23 marca 2015 roku. Sporz. Aldona Drywa


__________________________________________________________________________________________________

Uroczystość z okazji Dnia Sołtysa
11.03.2015 r. o godzinie 13:00 w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce odbyła się uroczystość z okazji Dnia Sołtysa. Uroczystego otwarcia dokonał Wójt Gminy Jan Klasa z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Tadeuszem Gralakiem oraz Panem Józefem Natkaniec Przewodniczącym Rady Gminy minionej kadencji.


__________________________________________________________________________________________________

Budowa placu rekreacyjnego w Jasieniu
W ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony  rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" powstaje projekt pn. "Budowa przystani wodnej wraz z  zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Jasień oraz zagospodarowanie parku wiejskiego w elementy małej infrastruktury turystycznej".


__________________________________________________________________________________________________

Pokoleniowy Dzień Kobiet
W niedzielne popołudnie 8 marca 2015 roku Panie z Rokit obchodziły swoje święto. Dzień Kobiet był okazją do spotkania przy kawie i ciastku. Organizatorami Dnia Kobiet było Sołectwo Rokity i OSP Rokity. Płeć piękna jak zwykle nie zawiodła organizatorów spotkania i zaszczyciła swoją obecnością.


__________________________________________________________________________________________________

Zakup karuzeli krzyżowej
W ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kozy dokonano zakupu karuzeli krzyżowej w ramach doposażenia placu w miejscowości Kozin. Wartość zadania to kwota 3 936,00 zł.


__________________________________________________________________________________________________

Zajęcia Muzyczne
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia muzyczne (nauka gry na gitarze). Zajęcia prowadzi Pan Jan Mizgier – opłata miesięczna 30 zł. Więcej informacji pod numerem tel. 59 82-12-014
__________________________________________________________________________________________________


Bieg Urodzinowy Grand Prix Gdyni 2015
21 lutego o godz. 14:00 odbył się pierwszy z czterech biegów należących do Grand Prix Gdyni 2015 na 10 kilometrów. Zawodnicy wystartowali ze skweru Kościuszki i pobiegli ulicami pięknej Gdyni, aby po 10 kilometrach powrócić na metę w tym samym miejscu. Prawie 5700 osób zameldowało się na mecie Biegu Urodzinowego z PKO Bankiem Polskim. Padł rekord frekwencji.


__________________________________________________________________________________________________

Numery Telefonów:

Wojt Gminy
tel: (059) 82-12-332
Sekretarz Gminy
tel: (059) 82-12-643
Komenda Policji  
tel:(059) 82-12-598
Ośrodek Zdrowia
tel: (059) 82-12-480
G.O.P.S.
tel: (059) 82-12-660
GOK
tel: (059) 82-12-014
Biblioteka
tel: (059) 82-14-005
Z.E.A.
tel: (059) 82-12-528
Z.G.K.
tel: (059)  82-14-020
CIT
tel: 501-923-906


 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego