Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne

 NEWS

Wypadek drogowy na trasie Rokity-Rokiciny
14
.08.2015r. dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania w Bytowie poinformował naszą jednostkę o wypadku drogowym na trasie Rokity-Rokiciny.
WIĘCEJ NEWS
Godziny Otwarcia

Urząd Gminy
poniedziałek 8.00- 16.00
wtorek - piątek 7.00-15.00


Ośrodek Zdrowia
poniedziałek-piątek 7.30-18.00

GOK
poniedziałek 9.00-15.00
wtorek-czwartek 9.00-18.00
piątek 9.00-19.00
sobota 10.00-15.00


Biblioteka Publiczna
poniedziałek 09.00 - 15.00
wtorek 11.00 - 18.00
środa 09.00 - 15.00
czwartek- piątek 11.00 - 18.00


GOPS
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek - piątek 7.00-15.00


ZGK
poniedziałek-piątek 7.00-15.00

ZEA
poniedziałek-piątek 7.00-15.00

 

Projekty Unijne Gminy Czarna Dąbrówka lata 2011 – 2014
W związku z kończącym się rokiem i kończącym się okresem programowania 2007 -2014 przedstawiamy państwu dokonania Gminy Czarna Dąbrówka w zdobywaniu środków unijnych w latach 2011-2014. Nadmieniamy że  nasza gmina
od 2011 roku jest liderem wśród gmin Powiatu Bytowskiego w zdobywaniu funduszy unijnych.


__________________________________________________________________________________________________

Pożegnanie lata
Dnia 3 wrzenia seniorzy z Czarnej Dąbrówki  spotkali się w Centrum Informacji Turystycznej, aby wspólnie, przy grillu,  pożegnać lato. Atrakcji jak zwykle nie zabrakło. Już na samym początku seniorzy obejrzeli wystawę zdjęć, która znajduje się wewnątrz  CIT-u. Następnie niektóre panie udały się do kuchni, aby upiec dla wszystkich uczestników gofry.


__________________________________________________________________________________________________

Remont drogi w Rudkach
Zakład Budżetowy ZGK wykonał remont części drogi gminnej w miejscowości  Rudki - sołectwo Mydlita (kier. P. Wożniak). W ramach prac wykonano  uprofilowanie koryta drogi, wykonanie podsypki żwirowej, ułożenie na odcinku 250 mb. płyt "Jumbo", wzmocnienie poboczy i środka jezdni gruzobetonem z posypką żwirową. Koszt prac wyniósł 56.832,-.


__________________________________________________________________________________________________

Plebiscyt Eko Inwestycje Pomorza 2015
Do Plebiscytu EKO INWESTYCJA POMORZA 2015 zgłoszonych zostało ponad 60 ekologicznych inwestycji i projektów edukacyjnych zrealizowanych przez lokalne samorządy, instytucje i firmy w czasie ostatniego 25-lecia samorządności! Z nadesłanych materiałów stworzyliśmy pierwszą interaktywną EKO MAPĘ POMORZA.


__________________________________________________________________________________________________
 
Dożynki Gminne 2015
Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy i przyjezdnych gości na coroczne Dożynki Gminne. Dożynki rozpoczną  się 6 września 2015 roku o godzinie 13.00 uroczystą mszą św. w kościele parafialnym w Mikorowie. W programie między innymi – występ orkiestry z Kobylnicy oraz cygańskiego zespołu "Romanca". Gwiazdą dożynek będzie koncert zespołu "One Moment". Serdecznie Zapraszamy.
__________________________________________________________________________________________________


Wnioski Suszowe
W związku z wpływającymi do Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce wnioskami o odszkodowanie za straty w gospodarstwach rolnych spowodowane suszą, Wójt Gminy Czarna Dąbrówka wystąpił z wnioskiem do Wojewody Pomorskiego o powołanie składu Komisji Terenowej ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.


__________________________________________________________________________________________________

Plan Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gminy Czarna Dąbrówka
W związku z opracowywaniem Planem Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gminy Czarna Dąbrówka przez Polską Izbę Transportu Samochodowego i Spedycji publikujemy ankietę mającą na celu określić wielkość zapotrzebowania mieszkańców naszej gminy  na poszczególne kierunki komunikacyjne z pośrednictwem transportu publicznego (licealiści i osoby dorosłe).


__________________________________________________________________________________________________

Grupa "RR- Razem Raźniej" w Mikorowie
W niedzielę 30 sierpnia na zakończenie projektu "Przyszłość w naszych rękach"  wszyscy chętni pojechali do Mikorowa nad jezioro, gdzie odbył się i niestety, ostatni już punkt programu z projektu, który realizowała nieformalna Grupa  "RR- razem raźniej". W Mikorowie  skorzystano z rowerów wodnych i kajaków, które dzięki uprzejmości wójta Gminy Jana Klasy zostały w tym celu zwiezione nad jezioro.


__________________________________________________________________________________________________

Tauron Lang Team Race 2015 w Bytowie
W dniu 30 sierpnia 2015r. w Bytowie odbył się finałowy wyścig kolarski Tauron Lang Team Race 2015. Blisko pół tysiąca uczestników zmierzyło się z dwoma trasami, przebiegającymi przez kaszubskie tereny. Start obu dystansów oraz całe miasteczko kolarskie mieściło się przy ulicy Mickiewicza, gdzie można było dokonać zapisów do udziału w wyścigu oraz skorzystać z przygotowanych przez organizatora atrakcji.


__________________________________________________________________________________________________

Festyn letni – Bochowo 2015
Bardzo wesoło było w Bochowie podczas kolejnego już Festynu Rodzinnego. To świetnie zorganizowane wydarzenie kulturalne przyciągnęło na ten mały plac wiejski prawie wszystkich mieszkańców oraz wielu gości.  Już drugi raz z rzędu rozpoczęto imprezę „Biegiem Wolności” na trasie wokół jeziora, liczącej 1,5 km. Rywalizacja była ostra, atrakcyjne nagrody mobilizowały do większego wysiłku.


__________________________________________________________________________________________________

Bieg Kolbudzka „10”
Dnia 29 sierpnia 2015 roku o godz. 16.00  w Kolbudach odbyła się po raz trzeci 10 kilometrowa impreza biegowa pn. Kolbudzka ’10. Organizatorzy prócz biegu głównego, przygotowali szereg biegów towarzyszących dla każdego. Baza biegu oraz start i meta znajdowała się na terenie Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach. Bieg ukończyło 239 zawodników.


__________________________________________________________________________________________________

Warsztaty Plecionkarstwa
Bardzo liczne grono przybyło na warsztaty plecionkarstwa, które były kolejną "akcją" w ramach projektu łączącego 7 sołectw gminy Czarna Dąbrówka! Uplecione zostały koszyki do wielu rodzin z naszej gminy. Każdy samodzielnie, pod przewodnictwem pana Kazimierza zmagał się  przez przeszło godzinę.  Zainteresowanie było bardzo duże, nie zawiodła młodzież, nie zawiedli seniorzy.


__________________________________________________________________________________________________

Problemy z dojazdem do szkół
Początek roku szkolnego  w ubiegłym roku sprawił wiele problemów młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z dojazdem do szkół ze względu na nagłe wycofanie linii autobusowych przez PKS Bytów. W bieżącym roku szkolnym nastąpiły również zmiany w sposobie funkcjonowania komunikacji ale w części dowozów dzieci do szkół podstawowych. Stało się to w związku z przetargowym wyłonieniem nowego przewoźnika  którym jest Firma "VIOLKA" z Parchowa.


__________________________________________________________________________________________________

 
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury  i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko – młodszy instruktor świetlicy  wiejskiej w Kozach.


__________________________________________________________________________________________________

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Połupino
W dniu 27.08.2015 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Połupino dz. nr 11/6”  jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Zakład Budowlany „BIELAWA” Franciszek Bielawa z siedzibą w Czarnej Dąbrówce. Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę brutto 162 993,50 zł.


__________________________________________________________________________________________________

VIII Maraton MTB w Kościerzynie
W niedzielę 23.08.2015 roku w centrum Kultury Kaszubskiej Strzelnica odbyła się już ósma edycja Kościerskiego Maratonu MTB. To wyścig dla amatorów oraz kolarzy posiadających licencję. W rejonie powiatu kościerskiego, jeśli chodzi o MTB to jest to największa impreza. Dwa odcinki trasy maratonu zostały poprowadzone odwrotnie w stosunku do ubiegłorocznych.


__________________________________________________________________________________________________

VIII sesja Rady Gminy
Przedstawiamy państwu proponowany porządek obrad VI
II sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka która odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2015 roku w sali narad Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka. Sporz. Aldona Drywa


__________________________________________________________________________________________________

Zakup donic kwiatowych
W ramach funduszu sołeckiego dla Sołectwa Rokitki zakupiono 2 donice kwiatowe, które zostały ustawione na placu rekreacyjnym. Zadanie przyczyniło się do poprawy wizerunku sołectwa. Wartość zakupu to kwota 1 607,79 zł.


__________________________________________________________________________________________________

Rajd rowerowy - nieformalnej grupy „RR – Razem Raźniej”
Kolejna atrakcja związana z niezwykle udanym projektem naszych wakacji za nami. W niedzielę odbył się rajd rowerowy. Przejechano razem trasę do Czarnej Dąbrówki z Bochowa, Bochówka, Rokitek, Rokicin i innych miejscowości. Na koniec  w atmosferze jednoczącego ogniska upieczono pyszne kiełbaski.


__________________________________________________________________________________________________

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Informuje
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Czarnej Dąbrówki informuje, że od niedawna otworzyliśmy nową siedzibę Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych. Aktualnie Punkt Konsultacyjny mieści się w pomieszczeniach piwnicznych Ośrodka Zdrowia w Czarnej Dąbrówce. Punkt Konsultacyjny czynny jest  w każdą środę od godziny 16.00 - 18.00- tel. 664-780-543


__________________________________________________________________________________________________

Remont ZS Czarna Dąbrówka
Zespół Szkół w Czarnej Dąbrówce kończy prace remontowe wykonywane przez własnego konserwatora oraz  pracowników ZGK. W zakresie prac znalazło się odnowienie dwóch sali lekcyjnych. Prace polegały na cekolowaniu, malowaniu ścian oraz montażu nowych umywalek. W części piętrowej nastąpi również wymiana 3 drzwi wejściowych.


__________________________________________________________________________________________________

Remont Drogi w Klosach
Zakład Gospodarki Komunalnej dokonał  remontu następnego odcinka nieutwardzonej drogi  gminnej w sołectwie Kłosy. Nową nawierzchnie drogi ułożono na długości 250 mb. Prace obejmowały: uprofilowanie drogi równiarką, przygotowanie koryta drogi i poboczy, ułożenie podsypki, wykonanie  rowów odwadniających, ułożenie dwuśladowo płyt betonowych "Jumbo".


__________________________________________________________________________________________________

Remont sali gimnastycznej w Rokitach
W Zespole Szkół w Rokitach zakończony został remont sali gimnastycznej. Prace polegały na  wykonaniu remontu posadzki parkietowej i montażu drabinek gimnastycznych. Podłoga została wycyklinowana, naniesiono nowe linie wyznaczające boiska, ułożono warstwy lakierowe. Po  przeprowadzonym przetargu prace wykonała firma EM Maliszewski z Bytowa za kwotę 29.506,47 zł.


__________________________________________________________________________________________________

Montaż lamp solarnych
W ramach funduszu sołeckiego na terenie Sołectw Rokiciny, Rokity i Kleszczyniec dokonano zakupu oraz montażu lamp solarnych.


__________________________________________________________________________________________________

III Bieg Diabelska Góra w Borzytuchomiu
W niedziele 16 sierpnia 2015 r. w Borzytuchomiu odbył się „III Bieg  Diabelska Góra” na dystansie 15 km. Trasa biegu była urozmaicona, było dużo stromych podbiegów. Dodatkowym utrudnieniem biegu była zmienność nawierzchni. W biegu wystartowało tylko 45 zawodników wśród których był nasz zawodnik Jan Klasa z Nożynaktóry z czasem 1:15:56 zajął 22 miejsce w kategorii open i wysoką 2 pozycję w kategorii 60+.


__________________________________________________________________________________________________

Warsztaty decoupage w Karwnie
Nie dawno ponad 50 osobowa grupa uczestników projektu "Przyszłość w naszych rękach" przebywała w Karwnie w Zagrodzie Fantazji, było bardzo ciekawie, można było się tam sprawdzać w różnych dziedzinach a na koniec skosztować zrobionej przez siebie pysznej bułeczki. Jednak Karwno to nie tylko "Zagroda Fantazji", w piątek 14 sierpnia można było spróbować innej umiejętności a mianowicie zdobnictwa metodą decoupage.


__________________________________________________________________________________________________

Zakup garaży blaszanych
W ramach Funduszu Sołeckiego zlecono zakup wraz z montażem 2 garaży blaszanych dla Sołectwa Bochowo oraz Sołectwa Unichowo w celu należytego przechowywania powierzonego sprzętu. Wartość zadania to kwota 3 440,00 zł. brutto (cena 1 garażu- 1 720,00 zł.)
__________________________________________________________________________________________________


Jarmark Kulinarny 2015
Dnia 15 sierpnia 2015 r. na stadionie w Czarnej Dąbrówce odbył się czwarty "Jarmark Kulinarny". Jarmark rozpoczął się o godzinie 16.00 uroczystym otwarciem i przywitaniem gości przez Wójta Gminy Jana Klasę i Dyrektora GCKiB Dariusza Narlocha. Główne uroczystości rozpoczęły się od bloku artystyczno–kulinarnego który rozpoczął zespół akordeonowy pana Jana Mizgiera z Rokit następnie występował zespół „Flex Dance” z GCKiB oraz wokalistki z Rokit i kabaret De Ka De z Słupska.


__________________________________________________________________________________________________

Wyjazd do Karwna
Kolejnym działaniem w ramach projektu "Przyszłość w naszych rękach" był wyjazd do Karwna. Ilość chętnych przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Dzieci, młodzież i dorośli stworzyli ponad 50 osobową grupę, która została podzielona na 2 części. Jedna grupa korzystała z atrakcji jakie zapewniał pan Kazik z panem Krzysztofem w Zagrodzie Fantazji a druga grupa w tym czasie przebywała nad pięknym jeziorem w Karwnie.


__________________________________________________________________________________________________

Wycieczka do Pelplina
Dnia 11.08.2015r. Seniorzy z gminy Czarna Dąbrówka wraz z księdzem Mariuszem Łąckim pojechali na wycieczkę do Pelplina. Wycieczka rozpoczęła się mszą św. odprawioną w Rokitach. W Pelplinie seniorzy zwiedzali wraz z przewodnikiem Bazylikę katedralną Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie oraz muzeum.


__________________________________________________________________________________________________

Działania Grupy nieformalnej „RR – Razem Raźniej”
Już prawie na półmetku są działania Grupy nieformalnej „RR – Razem Raźniej” skupiającej liderów i sołtysów 7 sołectw Gminy Czarna Dąbrówka. Projekt pod nazwą  "Przyszłość w naszych rękach", który dostał dotację w ramach Programu Działaj Lokalnie realizowanego przez Fundację „Parasol”  ma bardzo ambitne założenia i plany.


__________________________________________________________________________________________________

Spotkanie seniorów
Dnia 10 sierpnia w Centrum Informacji Turystycznej w Czarnej Dąbrówce odbyło się spotkanie Klubu Seniora.  W trakcie spotkania dyskutowaliśmy nad kierunkami działania, ustaliliśmy cotygodniowe spotkania.  Dla ochłody dla seniorów czekały lody.


__________________________________________________________________________________________________

Wakacyjna migawka
Zrób niezwykle zdjęcie podczas wakacji w naszej gminie, prześlij nam, a może zdobędziesz nagrodę. Na zdjęcia czekamy do 11 września 2015 roku. Więcej informacji w regulaminie dostępnym na stronie internetowej: www.cit.czarnadabrowka.pl lub pod nr tel.:501- 923-906


__________________________________________________________________________________________________

Koncert muzyki organowej "Muzyka Baroku"
Dnia 9 sierpnia w kościele parafialnym pw św. Stanisława Kostki w Czarnej Dąbrówce odbył się koncert organowy pn. : „Muzyka baroku”.  Na organach zagrał światowej klasy artysta, organista i kompozytor - Gedymin Grubba, towarzyszył mu  Paweł Gruba, który  podgrywał na trąbce.   Koncert trwał około 50 minut i odbył się w ramach cyklu XVII Międzynarodowego Festiwalu  Muzyki Organowej.  


__________________________________________________________________________________________________

Remont drogi w Rokitkach
Zakład  Gospodarki Komunalnej wykonał remont - budowę drogi w obrębie geodezyjnym Rokitki (do P.Konkel) na odcinku 250 mb. Prace obejmowały  uprofilowanie terenu , wykonanie podłoża żwirowego, wykonanie ułożenia płyt betonowych "JUMBO", ustabilizowanie poboczy z gruzobetonu. Koszt prac wyniósł 39.533,00-zł.


__________________________________________________________________________________________________

644 Urodziny Wojsława
Dnia 8 sierpnia 2015 roku w Mikorowie odbyły się 644 urodziny „Wojsława”. Były pokazy dawnych rzemiosł oraz strzelania z łuku, odbyły się także występy wokalne oraz  konkurs kulinarny. Głowna część obchodów rozpoczęła się o godzinie 17:00 występami lokalnych artystów z Wargowa i Rokit, a w między czasie goście wybierali najlepsze ciacho Mikorowa.


__________________________________________________________________________________________________

Żniwa u Woja Borka
W poprzedni weekend Grupa Historyczna z Mikorowa uczestniczyła w historycznym żniwieniu w Osadzie Woja Borka w Borkowie. Odtwarzaliśmy dawną pracę związaną ze żniwieniem , następnie młóceniem i wypiekaniem podpłomyków. Po takiej pracy można docenić kromkę chleba


__________________________________________________________________________________________________

Zielicha w Mikorowie
W dniach od 3 do 6 sierpnia w Mikorowie Wiosce Ziół i Kwiatów odbywały się historyczne warsztaty zielarskie. Do prowadzenia warsztatów zaprosiliśmy prawdziwy autorytet w dziedzinie zielarstwa Hankę Zielichę Świątkowską, przyjechała do nas z Gór Świętokrzyskich. W warsztatach uczestniczyło łącznie 11 osób, przyjechali do nas z odległych miejsc Polski i Europy.


__________________________________________________________________________________________________

Podpisanie umowy na modernizację dróg
W dniu 30 lipca b.r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym "DROMOS" na modernizację krótkich odcinków dróg w miejscowości Kartkowo i Nożynko. Odcinek 150 mb drogi w m. Nożynko zostanie wykonany za kwotę 36.016,22  w technologii  ułożonego dywanika asfaltowego oraz wykonanie ok. 200 mb - pętla  autobusowa w centrum Kartkowa ułożona zostanie również z asfaltu, za kwotę  65.047,28 zł
__________________________________________________________________________________________________

Rozstrzygnięcie przetargów
Rozstrzygnięto ogłoszony w miesiącu lipcu przetarg na zadania inwestycyjne pn. budowa chodnika w m. Bochowo,  budowa chodnika w miejscowości  Czarna Dąbrówka, budowa drogi dojazdowej w m. Jasień. Przetarg wygrała firma PPHU "Da-Bruk" z Pomieczyna (woj. Pomorskie).


__________________________________________________________________________________________________

22. Bieg św. Dominika w Gdańsku
Po raz kolejny podczas Jarmarku św. Dominika na ulicach Gdańska królowali biegacze. W sobotę tysiące miłośników ruchu na świeżym powietrzu spotkało się w centrum miasta. Jedni biegali, a pozostali im kibicowali. Zawody - tradycyjnie już - składały się z różnych części, w których mogli rywalizować amatorzy i profesjonaliści.


__________________________________________________________________________________________________

Numery Telefonów:

Wojt Gminy
tel: (059) 82-12-332
Sekretarz Gminy
tel: (059) 82-12-643
Komenda Policji  
tel:(059) 82-12-598
Ośrodek Zdrowia
tel: (059) 82-12-480
G.O.P.S.
tel: (059) 82-12-660
GOK
tel: (059) 82-12-014
Biblioteka
tel: (059) 82-14-005
Z.E.A.
tel: (059) 82-12-528
Z.G.K.
tel: (059)  82-14-020
CIT
tel: 501-923-906


 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego